Sık Sorulan Sorular

Sağlık Yardımları

Tarih : 08.04.2010 16:06:00

Soru : 27 TEMMUZ 2009 tarihinde ikiz kızımız dünyaya geldi.eşim vergi mükellefi bir avukat.biz doğum tarihinden bugüne yaklaşık sekiz ay geçmesine rağmen DOĞUM YARDIMINI alamadık. Sosyal güvenlik kurumu;Eşimin vergi mükellefi bir avukat olmasına istinaden MEVZUAT oluşmadığından ödeme YAPILAMIYOR diye bir gerekçe sunuyor ve bizi sürekli bugün git yarın gel diyerek(bu devirde)oyalıyor. Devletimize hukuki bir işlem yapmak istemediğimizden ve ancak doğum yardımı alamadığımız ve mağdur edildiğimiz için bu işin ASLINI merak ediyorum. Biz bu doğum yardımını nasıl alacağız? lütfen sosyal güvenlik kurumuna yönlendirmeyin birçok kez bilgi edinmek istedim ancak "niçin ödeme yapılamadığı" hakkında bilgi vermenin haricinde her türlü bilgiyi gönderdiler... SAYGILAR...

Yanıt : Sigortalılıkları 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sağlanan serbest avukatlara analık sigortasından sağlanan yardımlar;

a) Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün prim ödemiş olması ve Kuruma prim borcu bulunmaması koşuluyla, doğumdan önceki sekiz haftalık süre ile doğumdan sonraki sekiz haftalık çoğul gebelik halinde on haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

b) Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 prim ödemiş olması ve Kuruma prim borcu bulunmaması koşuluyla her çocuk için Kurumca belirlenen tarife üzerinden emzir yardımı yapılmasıdır.

Analık sigortasından sağlanan başka bir yardım bulunmamaktadır.

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan yapılabilecek yardım konusunda Fon Müdürlüğüne baş vurmanız önerilir.

 Tarih : 23.03.2010 16:09:00

Soru : Sayın Yetkili, bendeniz 2001 yılından beri topluluk sigortası ödemekteyim. Hastanelerden sağlık hizmetlerinden yararlanmam nasıl mümkün olabilecektir?
Saygılarımla

Yanıt : Sosyal güvenliği topluluk sigortası yoluyla sağlanan serbest avukatlar 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (4/1-b) maddesi kapsamına alınmışlardır. Söz konusu madde kapsamındaki sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için sağlık hizmeti sunucusuna baş vurdukları tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları ve prim borçları bulunmaması gerekmektedir.

Bu koşulları taşıyanların ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun İl veya Merkez Müdülüğüne başvurarak aktıvasyon işlemi yaptırmaları gerekir.

 Tarih : 02.12.2009 15:15:00

Soru : 5 aydır özel bir kurum bünyesinde sigortalı avukat olarak çalışıyorum. öncesinde sağlık hizmetlerinden memur eşim üzerinden faydalanıyordum.şu an kendi sigorta primlerim yatıyor.buna rağmen ihmalim sonucu sağlık hizmetlerinden halen eşim üzerinden faydalanıyorum hatta çalışmayan eş ücreti eşimin maaşına halen yansıyor.değişen durumumu ve eski hakkımdan feragatı benim mi bildirmem gerekir yoksa sistemde kendiliğinden görünür mü? eğer sistemde görünmüyorsa bu durumdan halen faydalanmam bir sıkıntı yaratır mı?teşekürler...

Yanıt : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine göre, genel sağlık sigotalısı sayılma koşullarını taşıyan eşlerin her ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayıldığından sağlık hizmetlerini de kendi sigortalılıkları üzerinden almaları gerekir. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı bulunduğunuz İl veya Merkez Müdürlüğüne baş vurarak sağlık hizmetlerinden kendi sigortalılığınıza dayalı olarak yararlanabilmeniz için gerekli işlemi yaptırmanız önerilir.

 Tarih : 14.10.2009 10:09:00

Soru : 2004 yılında askere yedek subay olarak gittim. Ruhsatı aynı tarihte aldığımda baro ssk ya bildirimde bulunmuş. Primlerimi
o tarihten beridir ödeyemedim. son çıkan prim affında yararlandım ama 3-4 taksit ödedikten sonra yine ödemede bulunamadım. Şimdi hizmet sözleşmesi ile 2009 da işe başladım. Sigortamı işyeri karşılayacak. Bu durumda sağlıktan yararlana bilecekmiyim. Yoksa eski topluluk sigortası borcumun kapanması mı lazım.

Yanıt : Prim borcu bulunanların genel sağlık sigortasından yararlandırılmaması kuralı 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesine (eski Bağ-Kur) tabi olarak çalışmakta olan sigortalıları kapsamaktadır. Siz şu anda hizmet sözleşmesi ile çalıştığınızdan Kanunun (4/1-a) maddesi kapsamında sigortalı olmanız ve sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğunuz tarihten önceki son bir yıl içinde 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödemiş olmanız koşuluyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmanız gerekir.

 Tarih : 18.09.2009 15:45:00

Soru : Serbest avukatlık yapmaktayım. Önceleri SSK Topluluk sigortası, sağlık hizmetlerini kapsayan ve kapsamayan olarak 2'ye ayrılırdı. Artık, tek tip olmuş ve sağlık hizmetleri kapsam içi olmuş gibi bir bilgi duydum. Doğru mudur?

Yanıt : 5510 sayılı Kanunla topluluk sigortası uygulaması kaldırılmış ve serbest avukatlar 1.10.2008 tarihinden itibaren diğer serbest çalışanlar gibi 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamına alınmışlardır. Yasaya göre serbest avukatların 1.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması zorunludur.

 Tarih : 12.08.2009 14:00:00

Soru : MERHABALAR,
SERBEST AVUKATLIK YAPMAKTAYIM VE VERGİ MÜKELLEFİYİM.EŞİM DEVLET MEMURU OLDUĞU İÇİN İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇIP YEREL MAHKEME KARARININ DA DANIŞTAYDA ONANMASI ÜZERİNE SAĞLIK KARNESİ ALMAYA HAK KAZANDIM.2004 YILINDAN BERİ DE KULLANIYORDUM.ANCAK 01.10.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ZORUNLU TOPLULUK SİGORTASI ÖDEMEK YERİNE YENİ SGK 'NUN 4-b KAPSAMINA ALINDIĞIMIZ İÇİN SAĞLIK SİGORTASI DA DAHİL PRİMLERİMİ AKSATMADAN ÖDÜYORUM.EMEKLİ SANDIĞI DA SAĞLIK KARNESİNİ GERİ İSTEMEDİ.
5510 SAYILI KANUN HENÜZ YENİ SAYILABİLECEĞİ İÇİN BUKONU İLE İLGİLİ BİR DANIŞTAY KARARI BENİM ELİMDE YOK.ANCAK DANIŞTAY 11.DAİRESİNİN 28.01.2003 GÜN VE 2000/8818 E., 2003/403 SAYILI KARARINDA; "...Mahkeme kararı ile sağlık yardımından yararlanan davacının eşinin, mahkeme kararının verildiği tarihten sonra yürürlüğe giren ve geçmişe yürütüleceği yolunda bir düzenleme getirmeyen yasa değişikliği nedeniyle sağlık yardımından yararlandırılmamasının hukuka aykırı olduğu..."görüşüne yer vermiştir.(Danıştay Kararlar Dergisi, S.1 , Y.1, 2003, ss 456-458)

5510 SAYILI KANUNDA DA AÇIKÇA BİR HÜKÜM GÖREMEDİM BU SORUNLA İLGİLİ.BU YÜZDEN;


1-DAVA İLE ELDE ETTİĞİM SAĞLIK KARNESİNİ KULLANMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?(KAZANILMIŞ HAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM)

2-SAĞLIKKARNESİNİ KULLANMAYA DEVAM EDECEKSEM 4-b KAPSAMINDA ÖDEDİĞİM SİGORTA PRİMİMDEN SAĞLIK İÇİN ÖDENEN MEBLAĞI DÜŞÜREREK DAHA AZ ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?


ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLER,TEŞEKKÜR EDERİM.

Yanıt : Serbest çalışan gelir vergisi mükellefi avukatlar 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında zorunlu olarak sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

Kanunun 60 ıncı maddesinde de, eşlerin her ikisinde de genel sağlık sigortalısı şartlarının oluşması halinde her ikisinin de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunun bu hükümlerine göre, sağlık yardımlarınızın kendi sigortalılığınıza dayalı olarak yapılması gerekir.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden önce yargı kararıyla elde ettiğiniz sağlık karnenizin bu tarihten sonra da kullanılmasının mümkün olup olmadığı konusunda ise Sosyal Güvenlik Kurumundan görüş alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

 Tarih : 02.07.2009 16:53:00

Soru : iyi günler. ben 5 yıldır serbest avukat olarak çalışıyorum ve pirimlerimi düzenli olarak ödüyorum. nisan 2009 da doğum yaptım. hastaneden işgörmezlik elgesi alarak ssk ya başvurdum ancak serbest çalışan avukatlara işgörmezlik ödeneği vermediklerini söylediler. bana ilgili kanun maddesini gönderebilirmisiniz. yazılı olarak başvuru yapacağım

Yanıt : Serbest çalışan avukatların sigortalılığı 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (4/1-b) maddesi kapsamında sağlanmaya başlanmıştır. Sigortalılığı bu madde kapsamında sağlananların analığı halinde Kanunun 18 inci maddesine göre doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 günlük prim ödenmiş olması ve prim borcu bulunmaması koşuluyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekir.

 Tarih : 27.06.2009 23:20:00

Soru : Ocak ayında ruhsatımı aldım. Babamın emekli sandığı karnesinden ve yetim aylığından yararlanmaktayım. Topluluk sigortası ile ilgili bir başvurum olmadı. Başvurmamamın cezai bir yaptırımı var mıdır ve başvurmam halinde yetim aylığım kesilir ve sağlık karnem alınır mı?

Yanıt : Gelir vergisi mükellefi serbest avukatların 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayanların anne veya babasından aldığı aylıkları kesilir. Sağlık yardımlarının da kendi sigortalılığına dayalı olarak yapılması gerekir.

 Tarih : 26.06.2009 12:06:00

Soru : Önceki sorularıma ivedilikle verdiğiniz yanıtlar için teşekkürler.Konuyla ilgili diğer meslekdaşlarımın sorularına verilen yanıtları da inceledim.Yasanın yeni oluşu ve kurumlarda çalışan memurların konuyla ilgili bilgi eksikleri var.Bu sebeple sorduğumuz sorulara yanıt veremiyorlar.Yapacağımız işlemlerden ötürü ilerde sorun yaşamak istemiyoruz.Bu nedenle sorulara ayrıntılı yanıt verirseniz çok sevinirim.
1-Geçici iş görmezlik ödeneği alabilmek için nereden ve en geç ne zaman (Hamileliğin kaçıncı haftasında) rapor almalıyız.Kurumun anlaşması olduğu özel hastane kadın doğum uzmanının vereceği rapor yeterli mi?Rapor içeriği ne olmalı?Benim doğumuma 2 hafta kaldı.Bu nedenle raporumu şimdi alsam önceki 6 hafta için ödenek alamayacak mıyım?Ödeme ne zaman ve ne miktarda olacak?Barodan alınması gereken belge var mı?Bu süreler içinde çalışmıyor gibi..

Yanıt : Geçici iş göremezlik ödeneği doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık süre için ödenmektedir. Hekimin sakınca görmediği hallerde doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmak mümkündür. Bu durumda doğumdan önceki çalışılan beş haftalık sürenin doğum sonrası sekiz haftalık süreye eklenerek iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapmış sağlık kuruluşlarınca verilen raporlar geçerlidir.

İş göremezlik ödeneğinin günlük tutarı, doğumun olduğu tarihten önceki 12 aylık dönemde primi ödenmiş son üç takvim ayındaki prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara ilişkin prim gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazancın yatarak tedavide yarısı, ayakta tedavide üçte ikisi kadardır.

İş göremezlik ödeneği sigortalıya sağlık nedenleriyle çalışamadığı günler için yapılan bir yardımdır. Bu nedenle raporlu olunan süreler için çalışılmadığına ilişkin belge istenilmesi olasıdır. Ancak Kurum içi uygulamalarla ilgili olması nedeniyle gerek bu konuda ve gerekse ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda Kurumun ilgili birimlerinden bilgi alınması yararlı olacaktır.

 Tarih : 24.06.2009 13:23:00

Soru : Doğum yapacak olan serbest çalışan ve ssk primlerini düzenli olarak ödeyen bayan avukatların ne gibi yardım alma hakları vardır.Başvurular için ne yapmalıdırlar.Doğum yardımı ve geçici iş görmezlik ödeneği ile ilgili ayrıntılı bilgi verirseniz sevinirim.

Yanıt : Serbest çalışan avukatlar 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamına alınmışlardır.

Bu madde kapsamına giren sigortalıların analığı halinde; doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan günlük prim ödenmiş olması ve Kuruma prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması koşuluyla, doğumdan önceki ve doğumdan sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki iş göremezlik ödeneği ödenecek süre on hafta olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması koşuluyla emzirme ödeneği verilmektedir. Bu ödeneğin tutarı 2009 yılı için her çocuk başına 70 TL dir.

Analık nedeniyle sağlık hizmeti sunucularında ayakta veya yatarak verilen sağlık hizmeti bedeller, 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen esaslar çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmakta, doğum yardımı adıyla ayrıca bir ödeme yapılmamaktadır.

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan yapılan yardımlar için Fon Müdürlüğüne baş vurulmalıdır.

 Tarih : 11.06.2009 17:36:00

Soru : ssk baslangıcımdan itibaren kac gün içerısınde esımı üzerıme alabılıeım tesekkurler (esım hamıle)

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü sayılan kimselerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, sağlık hizmeti sunucusuna baş vurdukları tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 günlük sağlık sigortası primi ödemiş olmaları gerekmektedir.

 Tarih : 08.05.2009 18:36:00

Soru : 29 nisan 2009 günü doğum yaptım. serbest avukatlık yapmaktayım. SGK il müdürlüğü'ne müracaat ederek 4 1-b kapsamında geçici işgöremezlik ve emzirme ödeneğinden faydalanmak istiyorum. Başvuru için süre var mı ? istenilen evrak listesini aldım.
1-İşyeri belegesini serbest çalıştığım için benmi dolduracağım. yoksa benim için bu belgeye gerek yok mu?
2- Bir de TBB tarafından alınan 730 tl analık yardımı bu yardımın haricinde diye düşünüyorum doğru mu?
3-raporlu olduğum süre zarfında önemli bulduğum, karar verilecek veya zorunlu müdafiiliğimiz bulunan -tutuklu- duruşmalara girmiş olmamın bir sakıncası olur mu?
teşekkür ederim.

Yanıt : Geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün, emzirme ödeneğinden yararlanabilmeniz için yine doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemiş olmanız ve her iki hal için prim ve prime ilişkin bir borcunuzun bulunmaması gerekir.

Geçici işgöremezlik; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Bu nedenle muhtemelen istirahatli kaldığınız sürede çalışmadığınıza dair Kurumca beyan istenecektir. Dolayısıyla girmek zorunda bulunduğunuz duruşmaların sakınca yaratıp yaratmıyacağı konusunda SGK İl Müdürlüğünden görüş almanız yerinde olacaktır.

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan yapılacak yardım için ayrıca Fon Müdürlüğüne baş vurmanız gerekir.

 Tarih : 07.05.2009 15:40:00

Soru : 1.10.2008 tarihinden sonra herhangi bir kurumda ssk lı çalışmamaktayım ve gelir vergisi mükllefi de değilim. İsteğe bağlı sigorta da ödemedim.SGK kapsamında değilim bu durumda eşimin sigortasından sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim? Teşekkürler

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaralı bendine göre; genel sağlık sigortalısının sigortalı sayılmayan, isteğe bağlı sigortalı olmayan ve kendi sigortalılığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık bağlanmamış olan eşi bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmakta ve eşinin sağlık yardımlarından yararlandırılmaktadır.

 Tarih : 05.05.2009 14:34:00

Soru : Merhaba, ben İzmir Barosuna kayıtlı topluluk sigortasına tabi kendi bürosu olan avukatım. 33 haftalık hamileyim. Doktorum çalışamaz raporu verdi. Bu raporu hangi kuruma ibraz etmeliyim ve çalışamadığım durumda sigortalılara ödenen ücret gibi bir ücret talep edebilirmiyim. Kendi bürom olduğu için bu mümkün değimi ?Başvuru süresi ve bavşuru yapacağım kurum hakkında detaylı bilgi verirseniz sevinirim.

Yanıt : Analık nedeniyle raporlu olduğunuz süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin talebinizi Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı bulunduğunuz il müdürlüğüne iletmeniz gerekir.

 Tarih : 10.04.2009 16:12:00

Soru : 28.09.1990 ile 14.05.1998 tarihine kadar emekli sandığına tabi olarak İstanbul Üniversitesinde Fizyoterapist olarak çalıştım.31 .11.2000 yılından 01.01.2008 yılına kadar Topluluk Sigortasına prim ödeme halim bulunmaktadır.Prim ödeme gün sayım doldu mu?Halen Serbest Avukat olarak çalışmaya devam ettiğimden şayet prim ödeme gün sayım doldu ise ne yapmam gerekiyor.Sağlık yardımından yararlanabilir miyim.24.03.1969 doğumluyum.Emeklilik yaşım ve senem nezaman doilacak bilgilendirmenizi saygıarımla arz ederim.

Yanıt : Verdiğiniz bilgilere göre emekli olabilmeniz için 48 yaşınızı doldurmanız gerekmektedir. Halen gelir vergisi mükellefi olarak serbest avukatlık faaliyetinizi sürdürmekte iseniz, 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılmanız ve sağlık yardımlarından da yararlanmanız gerekir. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun bulunduğunuz yerdeki il müdürlüğü ile temasa geçmeniz önerilir.

 Tarih : 20.02.2009 16:19:00

Soru : YENİ KANUNA GÖRE ,MEMUR OLAN EŞİMİN SAĞLIK SİGORTASINDAN FAYDALANABİLİRMİYİM

Yanıt : Serbest avukatlar 5510 sayılı Kanunun yürürlüğr girdiği 1.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayıldığından, sağlık yardımlarının kendi sigortalılığınıza dayalı olarak yapılması gerekir.

 Tarih : 16.02.2009 12:20:00

Soru : doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli şartlar nelerdir.

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılara doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması, prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekir.

 Tarih : 28.01.2009 00:17:00

Soru : Temmuz 2003'de avukatlığa başladım ve son 5 aya kadar kesintili olarak SSK'ye primlerimi ödedim ve hala da SSK'ye prim borcum bulunmaktadır. 01.10.2008 tarihinden itibaren Baromuz primlerimizi Bağ-kur'a ödememizi istedi; ben de son 4 aydır Bağkur'a primlerimi düzenli olarak ödüyorum. Fakat bugün itibariyle Baromuz Bağkur kaydımızın iptali için dilekçe vermemizi ve ödediğimiz primlerin de topluluk sigortasına aktarılması için dilekçe vermemizi istedi. SSK'ya olan daha önceki prim borçlarımdan dolayı sağlık güvencemde bir değişiklik olur mu? Yani prim borcumdan dolayı sağlık yardımlarım kesilir mi? TEŞEKKÜRLER

Yanıt : Sigortalılıkları topluluk sigortasıyla sağlanan serbest avukatlar 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun diğer serbest çalışanların tabi olduğu (4/1-b) maddesi kapsamına alınmışlardır. Bu maddeye tabi tutulan sigortalıların genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmesi için, sağlık hizmeti sunucularına baş vurdukları tarihten önceki bir yıl içinde en az otuz günlük genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları ve Kuruma 60 günden fazla prim borcu bulunmaması gerekmektedir.

 Tarih : 14.01.2009 16:42:00

Soru : Merhaba yaklaşık 3.5 yıldır serbest avukatlık yapmaktayım. Eşim emekli sandığına bağlı öğretmen.Evlendikten sonra kendime sağlık karnesi çıkartabilmek için eşimin çalıştığı kuruma başvuruda bulunduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü SSK dan sağlık hizmetlerinden yararlanmadığıma dair yazı getirmemi istedi.- o dönemde sadece zorunlu topluluk sigorta primini ödüyor ek prim ödemediğim için de sağlık hizmetinden faydalanamıyordum - SSK dan almış olduğum bu bilgiyi içeren yazıyı daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdim ve bunun üzerine bana sağlık karnesi verildi.1.5 yıldır da bu sağlık karnesini kullanıyordum.
Yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasasıyla eşimden ötürü yararlandığım sağlık hizmetlerinden halen yararlanmaya devam edebilir miyim.

Yanıt : Gelir vergisi mükellefi serbest avukatlar 5510 sayılı Kanunla 1.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılmıştır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren sağlık yardımlarından kendi sigortalılığınıza dayalı olarak yararlanmanız gerekir.

 Tarih : 10.01.2009 16:54:00

Soru : 2005 yılından bu yana sağlık primimi ödüyorum.Ancak 2001-2005 yılları arasında prim borcum var. Bakmakla yükümlü olduğum 18 yaşından küçük bir çocuğum var. yönetmelik gereği çocuğum sağlık güvencesi dahilinde olacak diye yorumladım. Benim 60 günden fazla eski prim borcum sağlık güvencesinden yoksun kalmama mı neden olacak?

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmeleri için, sağlık kuruluşuna baş vurdukları tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin bir borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda prim borcunuzun ödenmesinden sonra sağlık yardımı almanız mümkün olabilecektir.

 Tarih : 29.12.2008 15:21:00

Soru : merabalar.ben serbest avukatlığa başladıktan sonra yaklaşık olarak sekiz ay primimi yatırdım ancak ondan sonra hiç yatırmadım.eşimin sağlık sigortasından yarlanıyordum.şimdi benimde ayrı olarak sağlık sigortasından yararlanabilmek içinprim borcumun tamamını yatırmammı gerekiyor yoksa aylık primleri şimdi yatırmaya başlasam sağlıktan yararlanabilirmiyim.teşekkürler

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı sayılan serbest avukatların sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, sağlık kuruluşuna başvurulduğu tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 gün prim ödemiş olmaları ve 60 günden fazla prim borçları bulunmaması gerekmektedir.

 Tarih : 28.12.2008 21:29:00

Soru : Merhaba,
Topluluk sigortasına tabi iken, Eylül /2008' de emeklilik dilekçesi verdim.İsteğe bağlı Bağkurlu olan eşim, daha önce benim üzerimden sağlık yardımı alıyordu ve halen Bağkur' a prim ödemeye devam ediyor.
Eşimin sağlık yardımı alması,bundan böyle nasıl olacak? Dilekçe vermesi gerekiyor ise nereye verilecek ve bu dilekçe internet üzerinden verilebilirmi? Teşekkürler..

Yanıt : İsteğe bağlı sigortalılar 1.10.2008 tarihinden itibaren genel sağlık sigortasına da tabi tutulmakta ve kendilerinden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaktadır. Dolayısıyla sağlık yardımlarından kendi sigortalılıklarına dayalı olarak yararlanmaları gerekir. 1.10.2008 tarihinden sonra eşinizin ödediği isteğe bağlı sigorta priminde genel sağlık sigortası için ödenmesi gereken prim artışı yapılmadı ise, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili İl/Merkez Müdürlüğüne başvurulması gerekir.

 Tarih : 25.12.2008 14:01:00

Soru : Merhaba,
Ben 2003 yılında topluluk sigortasına giriş yaptım.Ancak 2005 yılına kadar herhangi bir prim ödemedim.2006dan sonra düzenli olarak hep primlerimi ödedim.Sağlıktan faydalanma konusunda herhangi bir sorunum yoktu.Ancak bu ayın başında hastaneye gittiğmde 60 günden fazla prim borcunuz bulunmaktadır denilerek sağlık hizmetlerinden faydalanmam durdurulmuş.Daha öce böyle bir sorunum yoktu, şimdi bu sorun neden kaynakalanıyor? Nasıl çözebilirim? Bilgi verirseniz sevinirim.Teşekkür ederim.Saygılarımla..

Yanıt : 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı sayılanların sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, sağlık hizmeti sunucusuna baş vurulduğu tarihte 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aynı yasaya göre, topluluk sigortası prim borcu bulunanların topluluk sigortası sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde borçlarını ödemeleri gerekir.

 Tarih : 24.12.2008 11:39:00

Soru : eşim kadrolu ögretmen olarak görev yapmaktadır. Yeni yasa ile eşimin sağlık güvencesinden faydalanmam da yasal bir engel var mıdır?

Yanıt : 5510 sayılı Kanuna göre, gelir vergisi mükellefi serbest avukatlar 1.10.2008 tarihinden itibaren zorunlu olarak Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren sağlık yardımlarınızın kendi genel sağlık sigortalılığınıza dayalı olarak yapılması gerekir.

 Tarih : 23.12.2008 15:45:00

Soru :
Serbest avukatların yeni çıkan yasaya göre sağlık güvencesinden yararlanması zorunlu mu yoksa tercihemi bağlı? iikinci olarak eş ve çocuklar faydalanabiliyor mu? Ödenmeye başladıktan ne kadar süre sonra sağlıktan yararlanabiliyoruz?

Yanıt : 5510 sayılı Kanuna göre, serbest avukatlar 1.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında zorunlu olarak sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Sigortalının bakmakla yükümlü sayılan eş ve çocukları da sağlık yardımlarından yararlandırılmaktadır.

Sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna baş vurulduğu tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 günlük prim ödenmiş olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin bir borcun bulunmaması gerekmektedir.

 Tarih : 18.12.2008 23:07:00

Soru : serbest çalışan bir avukat olarak, prim borcum varken, eş üzerinden sağlık yardımından faydalanabilirmiyim?

Yanıt : Serbest çalışan avukatlar 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Dolayısıyla sağlık yardımlarınızın da yasadaki şartlarla kendi sigortalılığınıza dayalı olarak sağlanması gerekir.

 Tarih : 16.12.2008 10:22:00

Soru : bekar ve annem emekli sandığı sağlık güvencesine sahip olduğu için 1 yıldır serbest avukatlık yapmama rağmen annemin üzerinden sağlık güvencem bulunmaktaydı.Ancak yeni kanunla sağlık karnem kapanmış.1 aydır 213 YTL sigorta primi yatırmaktayım, ancak sağlık güvencem hala gözükmüyor.herhangi bir başvuru yapmam gerekiyor mu,yoksa topluluk sigortası için yatırdığım prim yeterli mi?

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun yürürlüğr girdiği 1.10.2008 tarihinde topluluk sigortasına devam etmekte olan gelir vergisi mükellefi serbest avukatlar bu tarihten itibaren Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılarak, topluluk sigortası uygulaması sona erdirilmiştir.

Bu kapsama giren serbest avukatların tescil işlemleri topluluk sigortası kayıtları esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmaktadır.

Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı sayılanların sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, sağlık kuruluşuna başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin bir borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Ayrıca ödenecek primlerin tahakkukuna esas alınmak üzere Kuruma kazanç beyanı yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında tescil işleminizin yapılıp yapılmadığının kontrolü ve kazanç beyanında bulunmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı olduğunuz İl Müdürlüğü ile temasa geçmeniz yerinde olacaktır.

 Tarih : 08.12.2008 00:12:00

Soru : şimdiye kadar hep topluluk sigortası yatırdım.bundan sonra topluluk sigortası olmayacak.genel sağlık sigortası primini 1 ay yatırmakla sağlık sigortasından yararlanabilecek miyim?

Yanıt : 01.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı sayılan serbest avukatların sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin bir borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

 Tarih : 28.11.2008 10:34:00

Soru : Ekim ayı sgk primimi 214 ytl olarak 25/11/2008 de ödedim.Şimdi sorum şu.Ben ve ailem sağlık yardımlarından yararlanmak için ne yapacağız.18 yaşından küçük 2 de çocuğum var.Bu hususta ayrıntılı bilgi veririseniz sevinirim.Teşekkürler.

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında bulunan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, sağlık hizmeti sunucusuna başvurulduğu tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının bulunması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin bir borcun bulunmaması gerekir.

Sağlık hizmeti sunucusu tarafından ibraz edilmesi istenebilecek sağlık belgesi veya sağlık karnesi için Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı bulunulan birimine başvurulmalıdır.

 Tarih : 27.11.2008 21:41:00

Soru : Çeşitli dönemlerde sigortalı çalışan sütatüsünde de bulunmuş olmakla birlikte ağırlıklı olarak ve halen Topluluk sigortasına tabi avukatım.

Pirim borçlarının indirimli olarak ödenmesine ilişkin son yasadan faydalanarak yasanın kapsama aldığı Mart 2008 tarihine kadar olan pirim borçlarının tamamını peşin olarak ödedim. Sonrasında ise ancak bir aylık pirim ödedim.

1- Bu durumda Sağlık hizmetlerinden yararlanabirmiyim.

2- Sağlık hizmetlerinden yararlanmam için ne yapmam gerekiyor.

3- Kuruma herhangi bir rapor ve benzeri belge sunmam yada harhangi bir başvuruda bulunmam gerekiyormu.

4- Sağlık hizmeti sunucusuna başvururken herhangi bir belge ibrazı gerekiyormu.
Buna ilişkin sağlık karnesi almam gerekiyormu ve nereden almam gerekiyor.

Saygılarmla...

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde topluluk sigortasına tabi olan gelir vergsi mükellefi serbest avukatlar bu tarihten itibaren Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında bulunan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna başvurulduğu tarihten önceki bir yıl içinde en az otuz gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının bulunması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin bir borcun bulunmaması gerekmektedir.

Sağlık hizmeti sunucusuna başvurulduğunda istenebilecek sağlık belgesi veya sağlık karnesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı bulunulan birimine başvurulmalıdır.